„Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość”.

VINCENT VAN GOGH

DORADZTWO

WDROŻENIA I KONSULTING

KONSULTING
 • budowa i utrzymanie systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 15378, HACCP etc.
 • optymalizacja i reengineering procesów
 • SIX SIGMA & LEAN
 • AQAP
 • RODO
 • zarządzanie informacjami niejawnymi
 • usprawnienia przeglądów zarządzania
 • BallanceScorecard
 • konstruowanie biznesplanów i budżetów
 • kształtowanie wartości przedsiębiorstw

AUDITY

ZNAK ZAPYTANIA
 • audity wewnętrzne
 • audity klientowskie
 • audity dostawców
 • audity struktury
 • audity procesów
 • audity procedur
 • audyty w obszarze rachunkowości zarządczej
 • audity strategiczne
 • audity „zerowe” / audity gotowości

ANALIZY

 • analizy i oceny procesów
 • analizy KPI’s
 • analizy finansowe i budżetowe
 • analizy rentowności inwestycji
 • analizy strategiczne
 • kompleksowe analizy i oceny przydatności i adekwatności systemów zarządzania
 • analizy i oceny dokumentów (w tym formularzy) systemowych
 • analizy RAMS, LCC

SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

EVENT
 • szkolenia z zakresu doskonalenia systemów zarządzania 
 • spotkania branżowe i sektorowe  
 • szkolenia dla najwyższego kierownictwa i liderów procesów 
 • szkolenia narzędziowe (PPAP, APQP, Risk management)  
 • szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem, reklamacjami, relacjami i zespołowością, prowadzenia negocjacji, efektywności osobistej, prezentacji i wystąpień publicznych
 • szkolenia managerskie (przywództwo, komunikacja, prezentacja, moderacja, zarządzanie zespołem)  
 • szkolenia z zakresu negocjacji i sprzedaży  
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnych  
 • warsztaty nt. optymalizacji procesów 

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

szkolenie biznes
 • dedykowana, zamknięta formuła szkoleń opierająca się na dialogu i ścisłym ukierunkowaniu potrzeb odbiorców
 • podstawą, przy szerokiej gamie tematycznej proponowanej przez BiG Project jest zakres aktywności w obszarach takich jak:

– systemy zarządzania

– finanse i controlling

– rachunkowość zarządcza

– szkolenia managerskie

– szkolenia narzędziowe

– szkolenia branżowe

– warsztaty i grywalizacje

– coaching i mentoring

i inne, dedykowane wg potrzeb odbiorców i użytkowników treści szkoleniowych

PUBLIKACJE

strefa rozwoju
 • szczególna formuła szkolenia, dedykowana przede wszystkim dla firm i osób, które w natłoku spraw nie mogą zainwestować w szkolenia stacjonarne lub on-line, a jednocześnie chcą pozyskać wiedzę niezbędną do dalszego, ukierunkowanego rozwoju
 • podane w przystępnej formie słowa pisanego informacje dotyczące obszarów, takich jak:

– systemy zarządzania

– zarządzanie strategiczne

– zarządzanie procesowe

– zarządzanie zespołem

– zarządzanie relacjami

– zarządzanie sobą

– narzędzia zarządzania

 

Standard ISO 14001 zachęca do tego, by jego wymagania postrzegać w sposób całościowy, holistyczny, a nie interpretować ich w oderwaniu od siebie. W związku z tym, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu firm, by wiedza w zakresie zarządzania środowiskowego była silnie oparta o korelacje z wymaganiami prawnymi i zarazem podana w formule optymalnej cenowo,  BiG PROJECT zaprasza do skorzystania z rozwiązania szkoleniowego którym jest PAKIET ŚRODOWISKOWY. Skorzystanie z proponowanych rozwiązań pakietowych daje możliwość realnych oszczędności, nawet do 800 PLN netto/osoba. 

Pakietem tym objęte są następujące szkolenia: 

 • OCENA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH PRZEZ PRYZMAT PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (SZŚ)
 • IDENTYFIKACJA WYMAGAŃ i OCENA ZGODNOŚCI W SZŚ
 • KLUCZOWE WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA w SZŚ
 • AUDITOWANIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI w SZŚ

Pakiet jest ważny w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z merytoryką i dostępnymi terminami realizacji każdego ze szkoleń objętych PAKIETEM ŚRODOWISKOWYM i zachęcamy do kompilacji i wyboru adekwatnego dla Państwa wariantu. 

STREFA ROZWOJU

To nieodpłatne materiały informacyjne, o charakterze merytorycznym:

 • dla Pełnomocników systemów zarządzania
 • dla Auditorów
 • dla Właścicieli i Liderów procesów
 • dla Top Managerów
 • dla Middle Managementu

   

  BiG PROJECT zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „W(t)orek auditora 2024” poświęconych kwestiom auditowania działań operacyjnych w systemach zarządzania:

  • Auditowanie relacji „na styku” z klientem (webinar zrealizowany 13.02.2024, możliwość odtworzenia nagrania do dnia 4.06.2024)
  • 4.06.2024: Auditowanie w relacji „na styku” z dostawcą   
  • 6.08.2024: Auditowanie procesu projektowania i rozwoju
  • 1.10.2024: Auditowanie „w rytmie” cyklu życia produktu

  Każde z 4 w/w spotkań jest nieodpłatne i realizowane jest we wtorki jako część cyklu „w(t)orekauditora” poświęconego myśleniu pytaniami w zarządzaniu i nadzorowaniu działań operacyjnych w systemach zarządzania jakości.

  Udział w każdym ze spotkań jest nieodpłatny. Wystarczy dokonać zgłoszenia, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres m.gluska@bigproject.com.pl 

2 RÓWNE SKOKI

dyskusja grafika dwie głowy

Zapraszamy do rozważań, które od marca 2020 roku prowadzone są w serii „2 równe skoki”. Seria ta swój początek wzięła w wyniku wybuchu pandemii Covid-19. W zamyśle miała dostarczyć krótkich, acz inspirujących przemyśleń na czas niepewności.

Chwilowa anomalia, jak niektórzy zwykli jeszcze w 2020 roku określać sytuację epidemiologiczną, okazała się długoterminowa. Niepewność stała się determinantem kontekstu nie tylko w obszarach dotyczących naszego zdrowia, ale i naszej aktywności gospodarczej, biznesowej i społecznej. Ów kontekst wpłynął na to, że „2 równe skoki” są z nami do dziś i przyczyniają się do budowania efekty synergii w zarządzaniu, spinając się w nieodpłatny cykl miniszkoleń i rozważań nt. zarządzania biznesem, systemami zarządzania, procesami, jak i samym sobą.

W niełatwych czasach, w których żyjemy oddawanie 2 równych, dobrych skoków (jak mawiał Adam Małysz) jest warunkiem brzegowym. Dlatego zapraszamy do sięgnięcia do wiedzy zawartej w dawce tych videospotkań, które, tak jak zostało już wspomniane, są dostępne dla Państwa nieodpłatnie i mogą stanowić ciekawą i, co najistotniejsze, merytoryczną  inspirację do doskonalenia. 

Playlista „2 równe skoki” dostępna jest pod adresem:

Zostańmy w kontakcie

tel. 662 872 889

BIG PROJECT

DORADZTWO. KONSULTING. SZKOLENIA

ul. Huzarska 3/16

85-334 Bydgoszcz

NIP: 967-089-73-85